Авторски права

Всички материали, текстове, изображения, бутони, икони, лого и цялостното съдържание на този сайт са изключителна собственост на КРЕЗ ЕООД и са защитени от Закона за авторско право и сродните му права.

Достъпът до този уеб сайт не дава права на потребителя да изтегля или съхранява, да копира или продава каквито и да е авторски текстове, графични или други материали, собственост на КРЕЗ ЕООД.

Потребителите нямат право да използват сайта за ценови справки, да събират по какъвто и да е начин списъци с продукти, цени, описания на продукти и други материали, които да използват за комерсиални или некомерсиални цели в полза на друг търговец или частно лице.

Съдържанието на сайта е изключителна собственост на КРЕЗ ЕООД и е предназначено да се използва за информация и улеснение на клиента. Всяко копиране на авторска информация е нарушение на Закона за авторското право и се счита за престъпление!